מהתקשורת

במשך השנים נכתבו, צולמו והוקלטו בתקשורת כמה וכמה תוכניות וראיונות איתנו, מוזמנים לצפות ולקרוא:במשך השנים נכתבו, צולמו והוקלטו בתקשורת כמה וכמה תוכניות וראיונות איתנו, מוזמנים לצפות ולקרוא.